sprzątanie mieszkania na zakończenie najmu

Sprzątanie mieszkania po zakończeniu umowy najmu To Be Rent

Jak posprzątać mieszkanie po zakończeniu umowy najmu? Jako Najemca jesteś zobowiązany zwrócić mieszkanie posprzątane, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego ...
Czytaj Dalej

Jakie dokumenty dla Umowy o najem okazjonalny?

Najem okazjonalny lokalu został opisany w Art. 19a – 19e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw ...
Czytaj Dalej

Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, który obejmuje zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców.Zgodnie z art. 28 ust. 4 u.e.l., zameldowanie ...
Czytaj Dalej

Co to jest nr PESEL?

W Polsce numer PESEL jest numerem identyfikacyjnym osoby.Jest on powszechnie używany w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym ...
Czytaj Dalej

Gdzie kupić OC Najemcy? To Be Rent

Kup polisę OC Najemcy Polisę uwzględniającą OC w życiu prywatnym (również w wariancie dla najemcy) możemy w prosty sposób kupić ...
Czytaj Dalej