Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania (dalej RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest To Be Rent Aneta Berent z siedzibą w Gdańsku 80-309 przy ul. al. Grunwaldzka 347, bud. Wave, 12 piętro.

2. W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

contact@toberent.com lub na adres Administratora.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

a. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków elektronicznej komunikacji lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących;

b. do oferowania produktów i usług w tym podmiotów współpracujących z To Be Rent, w związku z wykonywanym przez To Be Rent pośrednictwem nieruchomościowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – w przypadku wrażenia zgody.

c. w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy Pośrednictwa lub w przypadku jej zawarcia lub jej wykonania-na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B) RODO

d. w celu wypełnienia obowiązku wobec wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO

e. w celach postępowania windykacyjnego, dochodzenia i obrony w postępowaniu sądowym pozasądowym – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. F) RODO

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom- odbiorcom danych, osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe jak: pracownicy, współpracownicy, kurierzy, poczta, IT, potencjalni kontrahenci.

5. Posiadacie Państwo dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wzniesienia skargi do organu nadzorującego, którym jest urząd Danych Osobowych.

6. Dane będą wykorzystywane na terytorium Europejskiego obszaru Gospodarczego.

7. Dane nie będą służyły do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia Umowy Pośrednictwa. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podpisanie Umowy Pośrednictwa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez To Be Rent z siedzibą w Gdyni do celów marketingowych.

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji i materiałów marketingowych drogą telefoniczną przez To Be Rent z siedzibą w Gdyni, dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2014r.- Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2017r., poz.1907)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od To Be Rent z siedzibą w Gdyni informacji handlowych za pomocą środków elektronicznej komunikacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2017r. , poz. 1219 ze zm.).

Podpis Klienta