WZÓR FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

(w przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać formularz)

OŚWIADCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY 

Adres konsumenta: ………………………………………………….. 

Tel……………………………………………..

Imię i Nazwisko………………………….

Adres Pośrednika:

To Be Rent bud. Wave, 12 piętro

al. Grunwaldzka 347

80-309 Gdańsk

Ja, niżej podpisany/podpisana………………………………………………… 

informuję o odstąpieniu od umowy Pośrednictwa nr……………………. zawartej w dniu………………………….. 

w miejscowości………………………………..

Podpis konsumenta ……………………………………….