Lista dokumentów wymaganych do oceny zdolności czynszowej osób aktywnych zawodowo

 1. Zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalne, naukowe, za wybitne osiągnięcia, doktoranckie);
 2. Wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy stypendium;
 3. Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada);
 4. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.
 1. Zaświadczenie o zarobkach: wynagrodzenie średnie z ostatnich 3 miesięcy (brutto i netto); lub:
 2. PIT za poprzedni rok
 3. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

(emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie)

 1. Ostatni odcinek emerytury lub renty lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto;
 2. Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy / wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego na konto;
 3. Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada);
 4. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.