Dokumenty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą:

  1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  2. REGON
  3. NIP

Ponadto zależnie od wybranej formy opodatkowania:

NA ZASADACH OGÓLNYCH: 

Wyciąg z Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela); 

PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok;

NA PODSTAWIE RYCZAŁTU: 

Ewidencja przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) 

PIT-28 za ostatni rok;

NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ: 

Oświadczenie o osiąganych dochodach (Karta podatkowa) / Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku 

Wyciąg z konta za ostatnie 6 miesięcy

Ponadto dla wszystkich wyżej wymienionych:

  1. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
  2. zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach;
  3. Zgoda na weryfikację pod kontem zdarzeń negatywnych w Rejestrze BIG;