Czy mogę zgłosić nieruchomość bez podpisania umowy o pośrednictwo?

Nie. Konieczność podpisania umowy jest wymagana prawem i określona dokładnie w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami.
Przepis ten brzmi następująco:
„Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.”
Forma elektroniczna składa się z dwóch elementów:
* złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej;
* podpisanie tego oświadczenia podpisem elektronicznym.
Oba te elementy muszą wystąpić razem.

Zachowaniem formy pisemnej nie będzie np. skan podpisanej umowy czy akceptacja regulaminu na stronie internetowej.Jeżeli umowa pośrednictwa nie zostanie zawarta w wymagalnej formie, to umowa w ogóle nie będzie ważna.