Co wchodzi w zakres czynności pośrednictwa w wynajmie nieruchomości?

Znajdziemy dla Ciebie najemcę i zorganizujemy umowę najmu, pozostawiając Tobie codzienne prowadzenie najmu.

Usługi pośrednictwa w wynajmie nieruchomości obejmują:

Sprawdzenie stanu prawnego:
Zidentyfikowania właścicieli;
Sprawdzenie posiadanych przez klienta dokumentów;

Wizję na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym oraz otoczeniem. 

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Określenie najaktualniejszej, możliwej do uzyskania ceny nieruchomości:
Zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego:
Zapoznanie się z cenami transakcyjnymi podobnych nieruchomości;
Określenie aktualnego stanu rynku – popytu i podaży;

Opracowanie reklamy:
Sporządzenie opisu reklamowego oferty;
Opracowanie sposobów i miejsc reklamy;
Wykonanie materiałów reklamowych;
Zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych
Odpowiadanie na zapytania z reklam;
Udzielanie Informacji o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.

Poszukiwanie osób zainteresowanych wynajmem nieruchomości, prezentację nieruchomości.

Ocena wiarygodności finansowej najemcy;

Pomoc w ustaleniu warunków wynajmu, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.

Przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
Pomoc w wydaniu nieruchomości oraz pomoc w sporządzeniu protokółu wydania.

Wszystkie te czynności pośrednik wykonuje na własny koszt od momentu podpisania umowy pośrednictwa.
Wynagrodzenie otrzymuje dopiero na etapie podpisania umowy najmu. 

Usługi pośrednictwa nie obejmują:
* Pomocy prawnej zastrzeżonej dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych;
* Usług wykonywanych przez geodetów;
* Usług rzeczoznawcy majątkowego itp.