Dzień dobry,

Poniżej znajdziesz istotne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam w korespondencji mailowej.

Głównym aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, jest RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Nakłada on szereg obowiązków na wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, czyli także na nas.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, a ich administratorem jest:

To Be Rent Aneta Berent

Ul. Al. Grunwaldzka 472, Budynek Olivia Gate – I piętro (O4 FLOW)

80-309 Gdańsk

NIP 7732275639, REGON 362928635

Reprezentowana przez Anetę Berent

tel. 58 558 80 21, e-mail: contact@toberent.com

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w celu wymiany korespondencji, w szczególności odpowiedzi na Twoją wiadomość wysłaną do nas drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych, archiwalnych (dowodowych, na wypadek potrzeby wykazania przebiegu korespondencji), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej usługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom, z którymi współpracujemy tj. firmie obsługującej nasze skrzynki mailowe, firmie IT zapewniającej nam wsparcie informatyczne, firmie zapewniającej usługi przechowywania danych i backupu, firmie prawniczej;
  • instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. urzędowi skarbowemu, sądowi, prokuratorze (jeśli się o to zwrócą).

Możemy przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield.

Twoje dane pozyskane w związku z korespondencją z Tobą przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korespondencją.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korespondencji. Jeżeli nie podasz swoich danych, nie uzyskasz od nas odpowiedzi.

Nie stosujemy tzw. profilowania, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.