Co to jest nr PESEL?

Numer PESEL jest numerem identyfikacyjnym osoby.
Jest on powszechnie używany w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym np.:

* opieka medyczna – weryfikacja czy osoba ma ubezpieczenie,
* wykorzystanie numeru w związku z rozpoczęciem pracy w postaci: umowy o pracę,
* zeznania podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
* usługi finansowe np. założenie konta bankowego,
* ubezpieczenia np. ubezpieczenia życiowe,
* umowy cywilno-prawne np. sprzedaż samochodu,
* i inne…

Numer PESEL składa się z:
1. data urodzenia – wskazuje ją 6 pierwszych cyfr począwszy od:
* RR – roku urodzenia (dwie ostatnie cyfry)
* MM – miesiąc urodzenia z zakodowanym stuleciem urodzenia przez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia liczby 80 (dla osób urodzonych w latach 1800-1899), 0 (dla osób urodzonych w latach 1900-1999), 20 (dla osób urodzonych w latach 2000-2099)
* DD – dzień urodzenia
2. Liczba porządkowa osoby określona przez cyfry od 7 do 10, przy czym ostatnia cyfra numeru zawiera oznaczenie płci – dla kobiet jest to liczba parzysta, a dla mężczyzn nieparzysta
3. cyfra kontrolna – ostania 11 cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną, która umożliwia elektroniczną kontrolę poprawności nadania numeru.

Styczeń 2020


Treści prezentowane na naszym blogu nie stanowią doradztwa. Nie ponosimy też odpowiedzialności za niekorzystne rozstrzygnięcia prawne czy podatkowe w indywidualnych sprawach. W celu uzyskania wiążącej informacji w kwestiach prawno-podatkowych należy skonsultować się z uprawnionymi przedstawicielami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz odpowiednimi instytucjami rozstrzygającymi w przedmiotowych sprawach.